Kompost

OTvK-web-cover---png-İnsan-doğa ilişkisinde sürdürülebilir bir süreç olarak tarım-kompost döngüsünün yeri ve önemi
-Gıda güvenliği ve toplum sağlığı açısından organik tarımın ve kompostun anlamı
-Dünyamızın geleceği ve insanlığın geleceği açısından organik tarım seferberliğinin aciliyeti
-Doğal kaynaklarımızın ve çevrenin korunması açısından kompost
-Toprağın sağlığı ve canlılığı açısından kompost ve bunun tarım ürünlerinin kalitesine yansıması
-İnsanlığın tinsel değerleri açısından, doğaya saygı ve rızık kaynaklarına saygı açısından kompost

Son birkaç yüzyıldır akılsız ve vicdansız bir “medeniyet”in peşine takılıp sınai yola sapan ve varoluş kodlarından uzaklaşan insanlık bugün resmen sapıtmış bir halde.
Barbarca bir sömürgeleştirmenin doğurduğu hoyratça bir sanayileşme sürecinin sonunda küresel bir felaketin, bir çevre felaketinin eşiğindeyiz.
Doğamızı kaybediyoruz, kendi yaşam ortamımızı bile bile tahrip ettik, halen etmeye devam ediyoruz ve bu gidişle yarınımız yok!
Bunun sorumluluğu tüm insanlık ailesi olarak hepimize ait olsa da bu katliamda elebaşı belli: gözü doymaz batının bugün “küresel ağa” haline gelmiş olan egemen güçleri.
Ama belli ki bu hain sürecin nihayet sonuna geldik, artık deniz bitti, doğa alarm veriyor;
21 yüzyılın başında telafisi olmayan bir aşamanın eşiğine gelmiş olsak da çok şükür ki sonunda aklımız başımıza geliyor.
Dünyanın derdini dert edinenler, doğaya ve insanlığımıza sahip çıkanlar soruna çözüm arıyorlar ve fikirlerini paylaşıyorlar.
Evet, bu batağa “batı medeniyeti” ile girdik ama bugün tanık olduğumuz küresel uyanış sürecinin öncüleri de gene batıdan.
Vaktiyle Amasya’da ilan edildiği gibi:
insanlığı gene ancak insanlığın ortak azim ve kararı kurtaracak!

İçindekiler  :

1-Merhaba
2-Kentten Köye Göç
3-Tarım-Gıda-Sağlık ilişkisi
4-Şeytanın oyunu
5-Kendi deneyimimiz
6-Kompost
7-Darwin’den Ingham’a
8-Kara Toprak ve Kompost
9-Vermikompost
10-Geleneksel kompost
11-Anaerobik Kompost
12-Arıtma-enzimler
13-Kompost Çayı
14-Hangi Bilim
15-Sonsöz
Reklam